Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

NOWY TARG, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185047

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

ul. UL. SĄDOWA 6
34-400 NOWY TARG

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE 

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 410/22 toczy się postępowanie z wniosku Jana Fit i Anieli Fit o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości oznaczonych jako dz. ewid. nr 1006, o pow. 0, 0566 ha (powstałej z p.gr.l.kat. 1006 - Lwh 763 ump oraz części p.gr.l.kat. 1007 - Lwh 763 ump), dz. ewid. nr 1009 o pow. 0, 0852 ha (powstałej z części p.gr.l.kat. 1007 - Lwh 763 ump, części p.gr.l.kat. 9063, części p.gr.l.kat. 1009 - Lwh 7) położonych w Długopolu, obręb 0002 Długopole, jednostka ewidencyjna 121109_2 Nowy Targ, powiat nowotarski, województwo małopolskie. 

W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkie osoby roszczące pretensje do działki objętej wnioskiem, a zwłaszcza Rozalię z Bryjaków Kowalkowską, Jakuba Kowalskiego s. Macieja lub ich następców prawnych, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu