Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

CHORZÓW, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185988

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Inne

ELTRANS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI

ul. INWALIDZKA 11
41-506 CHORZÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Syndyk masy upadłości ELTRANS Sp. z o.o. w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa ELTRANS Sp. z o.o. w upadłości w postaci Centrum Szkoleniowo – Rekreacyjnego Park Poniwiec składającego się z:

  • prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Ustroniu składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 1879/1, 1879/10, 1879/12, 1885/3 oraz 1886/9 o łącznej powierzchni 8.578,00 m2 zabudowanej budynkami oraz budowlami dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie prowadzi księgę wieczystą BB1C/00027550/3 szczegółowo opisanej w operacie szacunkowym z dnia 16 czerwca 2021 r.
  • prawa własności nieruchomości położonej w Ustroniu składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 4844/5 o łącznej powierzchni 492,00 m2 dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie prowadzi księgę wieczystą BB1C/00082688/2 szczegółowo opisanej w operacie szacunkowym z dnia 16 czerwca 2021 r.
  • prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Ustroniu, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 1874/7 oraz 1879/13 o łącznej powierzchni 2.638,00 m2 dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie prowadzi księgę wieczystą BB1C/00101016/1 szczegółowo opisanej w operacie szacunkowym z dnia 16 czerwca 2021 r.,
  • prawa własności ruchomych składników majątku w postaci urządzeń, przedmiotów małocennych i wyposażenia Centrum Szkoleniowo – Rekreacyjnego Park Poniwiec szczegółowo opisanych w operacie szacunkowym z dnia 16 czerwca 2021 r.
  • praw wynikających z umów cywilnoprawnych dotyczących Centrum Szkleniowo – Rekreacyjnego Park Poniwiec (z wyłączeniem umów o prowadzenie rachunków bankowych), których stroną jest ELTRANS Sp. z o.o. w upadłości,
  • praw wynikających z umów o pracę osób zatrudnionych w ramach Centrum Szkoleniowo – Rekreacyjnego Park Poniwiec, których stroną jest ELTRANS Sp. z o.o. w upadłości,
  • dostępnej dokumentacji technicznej dotyczącej Centrum Szkoleniowo – Rekreacyjnego Park Poniwiec

po cenie nie niższej niż 4.588.947,00 zł netto co stanowi 90% wartości oszacowania.

  1. Oferty należy składać na piśmie w Biurze Syndyka przy ul. Inwalidzkiej 11 w Chorzowie – dalej „Biuro Syndyka” w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg” w terminie do dnia 29.06.2022 r. godzina 15:00 Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 r. o godzinie 14:00 w budynku Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, w sali numer 12.
  2. Regulamin przetargu oraz operat szacunkowy znajdują się w Biurze Syndyka przy ul. Inwalidzkiej 11 w Chorzowie, telefon kontaktowy 609 421 595 lub 32 349 50 31.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu