Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

94 070,00 PLN

Icon
Data publikacji

15.06.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

01.07.2022 2 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Lesznowola, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186027

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Wierzytelności/ udziały

KLIENT SERWISU

WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 81 479 91 41 lub email: sekretariat@kancelaria-ostrowski.eu

Syndyk masy upadłości Marioli Skuby sprzeda z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Numer składnika

Składnik masy upadłości

minimalna cena

netto

01

udziału w wysokości 7/48 w nieruchomości gruntowej stanowiącej działki
nr 294/36 i 294/38 zabudowanej trzema budynkami mieszkalnymi o zabudowie bliźniaczej w trakcie procesu inwestycyjnego, położone w Lesznowoli
przy ul. Wilczej, księga wieczysta nr WA1I/00027161/1

94.070,00 zł

 

Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „oferty na zakup składnika masy upadłości Marioli Skuby należy składać do 01 lipca 2022 r. (liczy się data wpływu do kancelarii) na adres kancelarii syndyka masy upadłości:
ul. Czechowska 3/19, 20-072 Lublin. Bliższe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać pod nr 81 479 91 41 lub email: sekretariat
@kancelaria-ostrowski.eu

Syndyk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia licytacji w przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego oferenta oraz odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn. Zawarcie umowy sprzedaży będzie uzależnione od zapłaty ceny najpóźniej w dzień przed przeniesieniem prawa własności.

Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z zwarciem umowy sprzedaży.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu