Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

OLSZTYN, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186022

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, X WYDZIAŁ CYWILNY

ul. DĄBROWSZCZAKÓW 44
10-543 OLSZTYN

W Sądzie Rejonowym w Olsztynie, X Wydziale Cywilnym, toczy się postępowanie z wniosku Gminy Olsztyn, sygn. akt X Ns 109/22, o stwierdzenie nabycia spadku po Hannie Bernardzie Woronkowicz, z domu Michalewicz, córce Wacława i Stanisławy Łucji Kwiatkowskiej,  urodzonej 20 maja 1924 r. w Garwolinie, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Olsztynie, zmarłej dnia 03 kwietnia 2018 r. w Olsztynie. 

Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Olsztynie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu