Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

CZĘSTOCHOWA, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186030

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA

GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - Company Logo

ul. ŚLĄSKA 11/13
42-217 CZĘSTOCHOWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE

 

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz. U. z 2022r., poz. 1029.) podaje się do publicznej wiadomości informację, że Uchwałą Nr 832.LX.2022 z dnia 26 maja 2022 r. Rada Miasta Częstochowy uchwaliła zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie – Dąbie, w rejonie ulic Legionów i Kusięckiej.

Z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz podsumowaniem i uzasadnieniem, o których mowa w art. 42 pkt 2 i w art. 55 ust. 3 ww. ustawy można zapoznać się na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy https:/bip.czestochowa.pl, w zakładce „Architektura, budownictwo i planowanie przestrzenne” - Obwieszczenia dot. planowania przestrzennego.

 

 

 

 

Z up. Prezydenta Miasta

 

Bartłomiej Sabat 
Zastępca Prezydenta 
Miasta Częstochowy

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu