Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

INOWROCŁAW, kujawsko - pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185928

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W INOWROCŁAWIU

ul. NARUTOWICZA 42
88-100 INOWROCŁAW

W depozycie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu znajduje się kwota 12 452,46 zł (dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote 46/100) wraz z odsetkami - uzyskana ze sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nr 29 położonego przy ul. Okrężnej 81 w Inowrocławiu - przypadająca dłużnikowi Andrzejowi Kubaszewskiemu zgodnie z planem podziału sporządzonym w dniu 12 marca 2010 r. przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Artura Zielińskiego. 

Sąd wzywa, aby następcy prawni Andrzeja Kubaszewskiego zgłosili się do tut. Sądu, podali swoje dane personalne i miejsce zamieszkania, udowodnili następstwo prawne po ww., po czym odebrali opisany wyżej przedmiot depozytu w terminie 3 lat od dnia doręczenia niniejszego wezwania - pod rygorem likwidacji depozytu i przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu