Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

366 450,00 PLN

Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

15.07.2022 19 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Poznań, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185203

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Komornik Sądowy: ul. Kamiennogórska 26, Poznań

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik, podaje do publicznej wiadomości, że

15 lipca 2022 r. o godzinie 09:45

w sali nr 27A Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ul. Kamiennogórska 26, Poznań

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości w postaci lokalu nr 5 położonego w Poznaniu przy ul. Juliusza Kossaka 10 o numerze KW PO1P/00216805/4.

Suma oszacowania wynosi 488 600,00 zł, a cena wywołania wynosi 366 450,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. w kwocie 48 860,00 zł, którą należy wpłacić: na rachunek bankowy komornika nr 33 1440 1286 0000 0000 0308 7794, prowadzony przez Bank PKO BP SA, w ten sposób, aby kwota rękojmi znalazła się na rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji; gotówką w siedzibie kancelarii komornika; w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Rękojmię należy wpłacić w taki sposób, aby kwota rękojmi znalazła się w dyspozycji komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji.

Szczegóły na www.licytacje.komornik.pl

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu