Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Radziejów, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185478

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Biuro Syndyka: ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, Turek, tel. 573 140 045

OBWIESZCZENIE

Syndyk masy upadłości Krzysztofa Kaczmarka,

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości położonej w Radziejowie 

Przedmiotem sprzedaży jest:

  1. Prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w Radziejowie, przy ul. Józefa Gałczyńskiego, na działce oznaczonej numerem ew. 1524/1, województwo kujawsko-pomorskie, powiat radziejowski, jednostka ewidencyjna Radziejów – miasto, obręb 0001, o łącznej powierzchni 0,5120 ha, dla której Sąd Rejonowy w Radziejowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WL1R/00027077/6, wskazanej w pozycji 1 spisu inwentarza, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena oszacowania, to jest nie niższą niż 47 296,00 zł,
  2. Prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w Radziejowie, przy ul. Józefa Gałczyńskiego, na działce oznaczonej numerem ew. 1524/2, województwo kujawsko-pomorskie, powiat radziejowski, jednostka ewidencyjna Radziejów – miasto, obręb 0001, o łącznej powierzchni 0,5120 ha, dla której Sąd Rejonowy w Radziejowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WL1R/00027077/6, wskazanej w pozycji 2 spisu inwentarza, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena oszacowania, to jest nie niższą niż 54 741,00 zł,
  3. Prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w Radziejowie, przy ul. Józefa Gałczyńskiego, na działce oznaczonej numerem ew. 1524/3, województwo kujawsko-pomorskie, powiat radziejowski, jednostka ewidencyjna Radziejów – miasto, obręb 0001, o łącznej powierzchni 0,5120 ha, dla której Sąd Rejonowy w Radziejowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WL1R/00027077/6, wskazanej w pozycji 3 spisu inwentarza, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena oszacowania, to jest nie niższą niż 54 741,00 zł.

Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku nieruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej nieruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą nieruchomość.

Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 15 lipca 2022 roku do godz. 13.00, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii). 

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl.

Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 573  140 045 lub adresem e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu