Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Stary Jasiniec, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185637

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Biuro Syndyka: tel. 516 188 016, e-mail: biuro@upadlosci.bydgoszcz.pl 

Syndyk Masy Upadłości Bogusławy Grelewicz sprzeda z wolnej ręki 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Stary Jasiniec 14 dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr BY1B/00011850/0, za cenę nie niższą niż cena oszacowania tj. 234 500,00 zł (dwieście trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych).

Warunki sprzedaży:

- koszty związane z zawarciem umowy pokrywa nabywca;

- cena uzgodniona z nabywcą zostanie uiszczona w całości na rachunek masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z kancelarią: tel. 516 188 016, e-mail: biuro@upadlosci.bydgoszcz.pl 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu