Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

OŚWIĘCIM, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186148

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

MIASTO OŚWIĘCIM

MIASTO OŚWIĘCIM - Company Logo

ul. ZABORSKA 2
32-600 OŚWIĘCIM

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i ul. Zaborska 2 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych:

1) do sprzedaży:

- dz.1730/3 pow.0,06756ha, 3127 pow.0,0348ha, 1739/16 pow.0,0959ha przy ul. Gospodarczej,

- dz.1462/10 pow.0,0860ha w rejonie ul. Obozowej i ul. Legionów,

- lokal użytkowy nr „1” znajdujący się w budynku przy ul. Olszewskiego 30-38,

- lokal mieszkalny nr 9 przy Al. J. Słowackiego 25, znajdujący się w budynku nr 25-27, przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1899 z późn. zm.) mogą złożyć wnioski o jej nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu wraz z oświadczeniem wyrażającym zgodę na cenę ustaloną zgodnie z ustawą.

2) oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym grunty przy ulicach: Łęgowej, Pod Olszyną, Ostatni Etap.

 

 

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu