Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KOWALA-STĘPOCINA, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186177

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA KOWALA

ul. MARII WALEWSKIEJ 7
26-624 KOWALA-STĘPOCINA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Wójt Gminy Kowala

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kowala w Kowali-Stępocinie, w Biuletynie Informacji Publicznej www.kowala.biuletyn.net, stronie internetowej www.kowala.pl w zakładce Mieszkaniec w Gospodarce gminy oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Kosów i w pozostałych sołectwach gminy Kowala na okres 21 dni tj. od 17.06.2022 r. do 8.07.2022 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej przedmiotem własności gminy Kowala, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Kosów, obręb Kosów Większy oznaczonej w ew. gruntów nr: 1024/3 o pow. 0,0269 ha, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1R/00114236/9.

Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości, wymienionej w wykazie, służy roszczenie w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy w Kowali-Stępocinie, ul. Marii Walewskiej 7, 26-624 Kowala-Stępocina, pok. nr 10 lub telefonicznie pod nr. (48) 610-17-60 wew. 32.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu