Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

83 500,00 PLN

Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

PRASZKA, opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185834

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA PRASZKA

ul. PL. GRUNWALDZKI 13
46-320 PRASZKA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA PRASZKI  O PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2213)

BURMISTRZ PRASZKI

ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Przedmościu przy ul. Wrzosowej, stanowiącej własność Gminy Praszka, opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oleśnie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, nr OP1L/000032627/6, gdzie w działach III i IV nie ma zapisów obciążających, działkę ewidencyjną nr 972/2 o powierzchni 0,3375 ha, niezabudowaną. Cena wywoławcza:
83 500 zł brutto; wysokość wadium: 8 350 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 12 lipca 2022r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Praszce
Plac Grunwaldzki 13. Wadium należy wpłacić do dnia 8 lipca 2022 r. (data wpływu) na konto Gminy w Praszce nr
83 1050 1171 1000 0022 0211 7202.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Praszce: Praszka, Plac Grunwaldzki 13 i opublikowane na stronie internetowej urzędu: www.praszka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.praszka.pl

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Praszce, Plac Grunwaldzki 13, pok. nr 7 lub telefonicznie pod nr 34/3592488 oraz na stronie internetowej urzędu: www.bip.praszka.pl.

 

                                                                                               Burmistrz Praszki

                                                                                               Jarosław Tkaczyński

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu