Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WROCŁAW, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185495

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

APU TOMASZ RODKIEWICZ

ul. ABRAMOWSKIEGO 68
51-663 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIĘKINIA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„Wróblowice – rejon ul. Innowacyjnej i Kosmonautów” w gminie Miękinia

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o podjęciu uchwały Nr XXXVI/439/21 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wróblowice – rejon ul. Innowacyjnej i Kosmonautów” w gminie Miękinia.

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam, że wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski mogą być składane w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adres urzad@miekinia opatrzone tematem „wniosek do MPZP Wróblowice – rejon ul. Innowacyjnej i Kosmonautów” w terminie do dnia 08.07.2022 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Miękinia informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO (Dz. U. UE. L z 2016r. Nr 119, str.1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: bip.miekinia.pl w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” oraz w siedzibie Administratora.

Wójt Gminy Miękinia

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu