Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Wrocław, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185636

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Wierzytelności/ udziały

WROCŁAWSKA DRUKARNIA NAUKOWA PAN SPÓŁKA Z O.O.

ul. LELEWELA 4
53-505 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Informacje tel.: 668 48 24 24.

SYNDYK sprzeda WIERZYTELNOŚCI o łącznej wartości 83.191,69 zł należności głównych za cenę nie niższą niż 20% ww. sumy  

Pisemne oferty zakupu pakietu wierzytelności siedmiu dłużników można składać w Biurze Syndyka we Wrocławiu (53-660) przy ul. Sokolniczej 34/38 (pok. 110) lub pocztą do 28.06.2022 r., do godz. 15.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg-wierzytelności”. Syndyk zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. Regulamin przetargu oraz wykaz wierzytelności można otrzymać e-mailem. Informacje tel.: 668 48 24 24. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu