Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BYDGOSZCZ, kujawsko - pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186231

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Roboty budowlane

MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZRZESZENI

ul. JAGIELLOŃSKA 103
85-027 BYDGOSZCZ

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zrzeszeni”  ul. Jagiellońska 103

 w Bydgoszczy

ogłasza pisemne  przetargi nieograniczone na wykonanie robót remontowych      

 w zakresie:

 

1. DOCIEPLENIE ŚCIANY PODŁUŻNEJ (ELEWACJA ZACHODNIA, FRAGMENTY ELEWACJI PÓŁNOCNEJ - ściany poprzeczne przyloggiowe) W SYSTEMIE TYTAN FIRMY SELENA W BUDYNKU PRZY UL. WIELORYBIA 107 NA O.M. OSOWA GÓRA W ZASOBACH MSM „ZRZESZENI” W BYDGOSZCZY

 

2. DOCIEPLENIE ŚCIAN (SEGMENT III ELEWACJA WSCHODNIA WEWNĘTRZNA) ORAZ ODMALOWANIE FRAGMENTÓW ŚCIAN (SEGMENT III ELEWACJA WSCHODNIA WEWNĘTRZNA, SEGMENT II ELEWACJA POŁUDNIOWA) W SYSTEMIE TYTAN FIRMY SELENA W BUDYNKU PRZY UL. WINCENTEGO KADŁUBKA 1 NA O.M. FORDON W ZASOBACH MSM „ZRZESZENI” W BYDGOSZCZY

 

Dokumentację przetargową można otrzymać w Dziale TE p. 816 od środy 15.06.2022r.

Oferty wraz z ceną należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 29.06.2022r. godz. 1200 w sekretariacie MSM „Zrzeszeni” p.820.

Informacji w sprawach przetargu udzielają:

- Kier. Administracji Osowa Góra tel. (052) 372-27-54,

- Kier. Administracji Fordon tel. (052) 343-35-66,

- dział Tech. – Eksploat.  tel. (052) 346-28-46.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami oraz prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania,  że przetarg nie dał pozytywnego rezultatu bez podania przyczyny.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu