Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

29.06.2022 2 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

GDAŃSK, pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186267

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Dostawy

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA POŁUDNIE

ul. STRZELCÓW KARPACKICH 1
80-041 GDAŃSK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 58-326 05 44 lub 58- 306 84 94

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”

w Gdańsku ul. Strzelców Karpackich 1

ogłasza przetarg w procedurze zapytanie o cenę na:

 

 

„Roboty malarskie” dotyczące pomieszczeń piwnicznych budynków mieszkalnych przy ul. Kurierów Armii Krajowej 16, 19, ul. Alojzego Bruskiego 2

 

 

Specyfikacje szczegółowych warunków przetargowych  można nieodpłatnie odebrać w Pionie Administracji pokój nr 1 lub 2 ul. Strzelców Karpackich 1 w godzinach pracy Spółdzielni lub otrzymać w formie elektronicznej.

 

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Roboty malarskie” - ul. Kurierów Armii Krajowej 16 i 19, Alojzego Bruskiego 2 prosimy składać w terminie do dnia 29.06.2022 roku do godziny 14ºº w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert i sprawdzenie ich kompletności, nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej bez udziału Oferentów, którzy zostaną poinformowani o kompletności lub brakach w złożonej ofercie.

 

Dodatkowych informacji udziela Pion Administracji Spółdzielni: telefon 58-326 05 44 lub 58- 306 84 94.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie dowolny wybór Oferentów na zakresy robót określone w przedmiarach ofertowych lub odwołanie przetargu bez podania przyczyn.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu