Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Łódź, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186289

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

KLIENT SERWISU

WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Sygnatura akt XVIII Ns 404/20

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Zbigniewa Błaszczyka, Grażyny Błaszczyk przy udziale Gmina Łódź Urząd Miasta Łodzi zawiadamia o toczącym się postępowaniu o zasiedzenie udziału wynoszącego 1/4 (jedną czwartą) we własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Ołowianej 66, o powierzchni 0,0226 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LD1M/00003317/0.

Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie zasiedzenia udziału w nieruchomości.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu