Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KONIN, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186290

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W KONINIE MARIUSZ STARZONEK KANCELARIA

ul. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 16 A/214
62-510 KONIN

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Mariusz Starzonek na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8.07.2022 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Koninie mającego siedzibę pod adresem ul. Chopina 28, 62-510 Konin w sali nr 2.44, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości tj. lokalu mieszkalnego o powierzchni 53,60 mkw.; położonej pod adresem: 62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Bukowa 2/5, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1N/00054926/4 

(wraz z udziałem we współwłasności i współużytkowaniu wynoszącym 8090/151400 części KW 47 351 [NKW: KN1N/00047351/0] Suma oszacowania wynosi 134 173,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 100 629,75 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 417,30 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. w Koninie 17 1020 2746 0000 3002 0019 8846 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nabywca zobowiązany będzie uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych (2%). 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu