Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

1 615,00 PLN

Icon
Data publikacji

20.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

19.07.2022 16 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

TCZEW, pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186411

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Lokale użytkowe

GMINA MIEJSKA TCZEW

GMINA MIEJSKA TCZEW - Company Logo

ul. PL. J. PIŁSUDSKIEGO 1
83-110 TCZEW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 58-77-59-430

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

 

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem boksu handlowego nr 21/22, znajdującego się w hali targowej nr I w Tczewie:

 

położenie

Nr działki

Pow.

boksu

Cena wywoławcza

Wysokość

wadium

Funkcja

ul. F. Żwirki

Tczew

32/34

46,12 m²

 

1.615,00 zł

(miesięcznie)

 

4.845,00 zł

 

Prowadzenie działalności gospodarczej

 

  1. Wadium w pieniądzu musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 13.07.2022 r. (włącznie). Wadium zalicza się na poczet czynszu za pierwszy okres płatności. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg                    od zawarcia umowy najmu.
  2. Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby, będące najemcami boksów handlowych w hali nr I,   z którymi w okresie ostatnich 6 miesięcy na ich wniosek rozwiązano umowę najmu.
  3. Przed zawarciem umowy najemca wpłaca kaucję w wysokości trzykrotności ustalonego czynszu, jako zabezpieczenie wykonania umowy. Kaucja gwarancyjna nie podlega oprocentowaniu.
  4. Ogłoszenie o przetargu podano do  publicznej wiadomości poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie , Pl. Piłsudskiego 1, II piętro,

- zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.tczew.pl, zakładka Ogłoszenia- Przetargi.

 

Przetarg odbędzie się 19.07.2022 r.  o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie. Plac Piłsudskiego 1, (sala nr 20, I piętro).

 

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1 (pok. 48, II piętro, tel. 58-77-59-430)

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu