Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

PŁOCK, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186439

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W PŁOCKU I WYDZIAŁ CYWILNY

ul. KILIŃSKIEGO 10 B
09-402 PŁOCK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Sygn. akt I Ns 921/19

 

Przed Sądem Rejonowym w Płocku – I Wydział Cywilny toczy się postępowanie (sygn. akt I Ns 921/19) z wniosku Gminy Miasta Płocka o stwierdzenie nabycia przez wnioskodawczynię z dniem 4 listopada 2008 r. przez zasiedzenie własności  nieruchomości położonej w Płocku, obręb ewidencyjny nr 0001 Podolszyce-Borowiczki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2010/1 o powierzchni 0,3269 ha, dla którego to prawa własności nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania  się ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Płocku i wykazali swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie udowodnione.

     

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu