Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184524

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

KLIENT SERWISU

KLIENT SERWISU - Company Logo

ul. CZERSKA 8/10
00-732 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Sygn. akt I Ns 750/2 l/S

OGŁOSZENIE

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie I Wydziale Cywilnym informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2022 roku w sprawie z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad przy uczestnictwie Justyny Suduł - kuratora dla nieznanych wierzycieli, pod sygnaturą akt I Ns 750/2l/S wydano postanowienie o zezwoleniu Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego na okres dziesięciu lat kwoty 133.425,00 zł (sto trzydzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych) z tytułu odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 28 lipca 2021 roku znak WS-I1-7570.5.1817.2020.SA za 1/2 części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, w stosunku do której prawo własności w 1/2 części przysługiwało Antoniemu Klimasowi, s. Antoniego o Julii, zmarłemu 6 listopada 1992 roku, oznaczoną jako dz. ewid. nr 49/1 o pow. 0,4506 ha i 49/2 o pow. 0,1424, obr. 0009 Raciborowice, jedn. ewid. Michałowie, powiat krakowski - która to nieruchomość przeszła na rzecz Skarbu Państwa z dniem 6 grudnia 2020 roku na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego nr 30/2020 znak: WI-XI.7820.1.1.2020.MS z dnia 20 lipca 2020 roku; Referendarz wzywa wierzycieli do odbioru z depozytu sądowego przedmiotu świadczenia.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu