Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

18 200,00 PLN

Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Jastkowice, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186449

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

ZABORNIAK KACZMAREK ADWOKACI SPÓŁKA PARTNERSKA

ul. SIENKIEWICZA 13 LOK. 2
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 697 090 667

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Piotr Zaborniak – Syndyk masy upadłości Eweliny Siuty zaprasza do udziału w konkursie ofert organizowanym w celu wyboru nabywcy nieruchomości gruntowej położonej w Jastkowicach, gminie Pysznica, powiat stalowowolski na warunkach określonych w Regulaminie konkursu dostępnym w biurze syndyka, którego przedmiotem jest:

Prawo własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej użytki rolne (łąki ŁIV i ŁV), położonej w Jastkowicach, w gminie Pysznica, powiat stalowowolski, oznaczonej numerem działki 3559, o powierzchni 0,72 ha, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00062532/0

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 18.200,00 zł (osiemnaście tysięcy dwieście złotych).

Oferty mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 28 lipca 2022 r. do godziny 15.00 na adres Syndyka: Piotr Zaborniak Kancelaria Adwokacka, ul. Sienkiewicza 13 lok. 2, 97 – 300 Piotrków Tryb., z czytelnym napisem na kopercie: „OFERTA ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI - JASTKOWICE” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres). Szczegółowe wymogi oferty określa Regulamin konkursu ofert, dostępny w kancelarii syndyka.

Przystępujący do konkursu ofert, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien najpóźniej do dnia 28 lipca 2022 r. (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy) wpłacić wadium w kwocie 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych), przelewem na rachunek bankowy syndyka: 52 1140 2004 0000 3902 8049 1849 (odbiorca przelewu: Piotr Zaborniak Kancelaria Adwokacka)

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w kancelarii syndyka w dniu 29 lipca 2022 r., a o rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną poinformowani tego samego dnia za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – na adres e-mail i numer wskazany w ofercie.

Regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy nieruchomości są wyłożone do wglądu w biurze syndyka pod adresem: 97 – 300 Piotrków Tryb. ul. H. Sienkiewicza 13 lok. 2. (pierwsze piętro) i mogą być udostępnione za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail (prośbę o udostępnienie materiałów dotyczących przetargu należy kierować na adres kancelaria@zaborniak.pl lub piotr@zaborniak.pl) Szczegółowych informacji na temat przetargu oraz przedmiotu sprzedaży udzielić może syndyk telefonicznie pod numerem tel. 697 090 667 lub pod wskazanym wyżej adresem e-mail (preferowany kontakt mailowy).

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Tryb. V Wydział Gospodarczy pod sygnaturą akt V GUp 158/21.

Oględzin przedmiotu przetargu można dokonać we własnym zakresie bez żadnych ograniczeń.

 

Piotr Zaborniak - syndyk

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu