Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

238 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

13.07.2022 16 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

GIEDAJTY, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186455

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

KLIENT SERWISU

ul. PARTYZANTÓW 10/2
10-521 Olsztyn

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: TEL. 604-439-299 w godz. 9-14

Syndyk upadłości   Marii Topki w upadłości likwidacyjnej

ogłasza   II przetarg na sprzedaż:

udziału ½ części w prawie własności nieruchomości w postaci działki gruntu nr 24/2

  o  powierzchni:0,05047 ha , zabudowanej domem jednorodzinnym o powierzchni 131,9 m.kw. położonej w Giedajtach przy ul.Leśnej 9.dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1O/00047715/9

Cena wywoławcza sprzedaży  wynosi:238 000 zł netto(100 % ceny oszacowania)

Szczegóły określone są w Regulaminie sprzedaży.

Składanie ofert:

Oferty nabycia , należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z adnotacją „Oferta przetargowa Maria Topka” na adres: Kancelaria Syndyka, Olsztyn, ul. Partyzantów 10/2, 10-521 Olsztyn, w terminie do 13 lipca  2022r.do godz.12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lipca  2022 r o godzinie 12.00 w Kancelarii Syndyka.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości:

24 000 ( dwadzieścia cztery tysiąc) złotych.

Kwota wadium winna zostać wpłacona na rachunek masy upadłości

 nr 55 1090 2590 0000 0001 5038 6643 do dnia składania ofert.

Pisemna oferta powinna spełniać warunki określone w Regulaminie sprzedaży , dołączonym do akt postępowania upadłościowego.

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie:www.syndykwasilewski.pl

Operat szacunkowy udostępniany jest przez syndyka.

 Każdy oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu sprzedaży.

Zastrzega się prawo do odwołania, przerwania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

  Wszelkie informacje dostępne są pod nr telefonu:604-439-299 w godz.9-14

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu