Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

SOSNOWIEC, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186462

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA SOSNOWIEC

GMINA SOSNOWIEC - Company Logo

ul. AL.ZWYCIĘSTWA 20
41-200 SOSNOWIEC

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA

ogłasza

ustny przetarg nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sosnowiec poł. przy ul. Wysokiej, ozn. geodezyjnie jako działka  nr 485  obręb Sosnowiec 0011 o pow. 1090 mkw, wpisanej do księgi  wieczystej  nr KA1S/00094589/6.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego miasta Sosnowiec działka  nr 485  położona jest na terenie oznaczonym symbolem S.14 MN, tj. teren zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej i usług.

      1. Cena wywoławcza do przetargu wynosi : 341 000,00 zł ( słownie: trzysta czterdzieści jeden tysięcy złotych ). Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT, według stawki obowiązującej na dzień zbycia nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu obowiązująca stawka VAT  wynikająca z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 931  z późn. zm)  wynosi 23%.

2. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich, nie jest również przedmiotem zobowiązań.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 29.07 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali nr 307, II piętro.

4. Wysokość wadium wynosi: 20 000,00 zł.

5. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu  przy al. Zwycięstwa 20, a także opublikowane na stronie internetowej pod adresem: bip.um.sosnowiec.pl w zakładce Nieruchomości/Przetargi oraz na stronie www.sosnowiec.pl.

6. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Ignacego Mościckiego 14, pokój 419, IV piętro, tel. 32 29 60 414.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu