Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

PIEKARY ŚLĄSKIE, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186465

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Praca i Szkolenia, Konkursy na stanowisko

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DIAMNET"

ul. OGRODOWA 17K
41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Diament” ogłasza konkurs ofert na stanowisko             

Prezesa Spółdzielni

 

Wymagania wobec kandydata:

1. Wykształcenie wyższe.

2. Co najmniej 5- letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

3. Znajomość przepisów prawa spółdzielczego.

4. Znajomość przepisów Kodeksu Pracy.

5. Umiejętność kierowania i organizowania pracy w jednostkach gospodarczych.

6. Posiadanie umiejętności w rozwiązywaniu  konfliktów społecznych.

Wymagania dodatkowe:

1. Wskazane posiadanie uprawnień Zarządcy Nieruchomości.

2. Dyspozycyjność.

3. Dobry stan zdrowia.

Bardzo mile widziane:

1. Doświadczenie w administrowaniu budynkami mieszkalnymi.

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

1.  CV oraz list motywacyjny.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowej pracy zawodowej.

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów konkursowych.

4. Oświadczenie o niekaralności.

Kandydat ma prawo przed  przystąpieniem do konkursu do zapoznania się ze Statutem Spółdzielni, Schematem organizacyjnym, Regulaminem organizacyjnym, Regulaminem wynagradzania, Opinią i raportem biegłego księgowego, Protokołem lustracji za 2019-2021.

Oferty wraz z dokumentami kandydaci powinni złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs  na stanowisko Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Diament” w Piekarach Śląskich przy   ulicy Ogrodowej 17 K do dnia 28.07.2022

Po zakończeniu konkursu zwrot aplikacji dokonywać się będzie drogą ich osobistego odbioru przez oferentów.

Spółdzielnia nie zapewnia zwrotu aplikacji drogą  pocztową.  

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu