Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186129

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY DLA W-WY-WOLI W WARSZAWIE II WYDZIAŁ CYWILNY

ul. KOCJANA 3
01-473 WARSZAWA

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli w Warszawie II Widział Cywilny w sprawie o sygn. akt II Ns 462/20 postanawia: 

1.   zezwolić Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4 289,77 zł (cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy) tytułem świadczenia w postaci wierzytelności przysługującej spadkobiercom Anety Zielińskiej w związku z prowadzoną likwidacją subfunduszy Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty w których Aneta Zielińska posiadała jednostki uczestnictwa;

2.   ustalić, że kwota depozytu określona pkt 1 postanowienia ma zostać wypłacona następcy (następcom) na ich wniosek pod warunkiem przedłożenia dokumentu potwierdzającego prawa do spadku.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu