Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KROSNO, podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186480

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

ul. SIENKIEWICZA 12
38-400 KROSNO

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

O G Ł O S Z E N I E

          Przed Sądem Rejonowym w Krośnie I Wydziałem Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 292/21 toczy się wszczęte z wniosku Wioletty Penczar z udziałem Anny Penczar, Jnusza Pencar, Jadwigi Lubaś i Zofii Kocur postępowanie o stwierdzenia nabycia w drodze uwłaszczenia przez Jana Penczara i Józefę Penczar własności działki nr 1636 i 1712 o łącznej  pow. 0,3190 ha, położonej w Jaszczwi pow. krośnieński, powstałej w wyniku zmiany oznaczenia działki powstałej z pgr nr 273/1 i 274/1 (działka 1636) oraz pgr nr 283/3 i 282 (działka 1712), w treści których według katastru jako współwłaścicieli ujawniono Feliksa Penczara, Helenę Moskal zd. Penczar, Jana Penczara, Ludwikę Woźniak zd.  Penczar, Adelę Penczar, Jana Znój i Adolfa Znój a jako samoistnego posiadacza Jana Penczar.

          Sąd Rejonowy w Krośnie wzywa spadkobierców Heleny Moskal zd. Penczar c. Feliksa i Marii,  Ludwiki Woźniak zd.  Penczar c. Feliksa i Marii, Adeli Penczar c. Feliksa i Marii, Jana Znój s. Władysława i Emilii zm. 11.04.1990r.  i Adolfa Znój s. Władysława i Emilii zm. 03.06.2007r., aby w terminie 3-ch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali swoje prawa do spadku po w/w, bowiem w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w niniejszym postępowaniu, zaś Sąd uwzględni wniosek uwłaszczenie jeśli wnioskodawca udowodni okoliczności wskazane w jego treści

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu