Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Skarżysko Kamienna, Świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186482

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

ul. KRASIŃSKIEGO 11
26-110 SKARŻYSKO KAMIENNA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

W sprawie I Ns 188/22 z wniosku Marka Dębowskiego o zezwolenie na złożenie przedmiotu

świadczenia do depozytu sądowego, na mocy art. 6931 k.p.c. w zw. z art. 516 k.p.c.,

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej zezwolił Markowi Dębowskiemu na złożenie do depozytu

sądowego kwoty 25 599 zł (dwadzieścia pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych),

stanowiącej trzykrotność kwoty 8 533 zł (osiem tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote), zasądzonej

na rzecz każdego z uczestników: Alyssy Dąbrowskiej, Alexandra Dąbrowskiego i Christophera Dąbrowskiego

postanowieniem Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 1 lutego 2022 roku w sprawie o sygnaturze

akt I Ns 280/19 tytułem spłaty w związku ze zniesieniem współwłasności nieruchomości położonej

w Michniowie, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 65, 270, 271 i 67/2.Złożona

do depozytu kwota będzie wypłacona uczestnikom – w wysokości odpowiadającej udziałowi każdego

z nich – na ich wniosek, bez żadnych warunków, po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu