Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

NOWY SĄCZ, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186233

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD MIASTA NOWY SĄCZ

ul. RYNEK 1
33-300 NOWY SĄCZ

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

WAU.RAB.6740.1.2.2020.JJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) – Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

o postanowieniem z dnia 08 czerwca 2022r, podjęto postępowanie zawieszone postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2021r,w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Budowa ul. Gospodarskiej w Nowym Sączu w ramach inwestycji pn. rozbudowa  drogi gminnej (ulicy Gospodarskiej) w zakresie jezdni i chodników wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Popradzką  (droga powiatowa), budowie i przebudowie zjazdów, budowie systemu odwodnienia (wykonanie kanalizacji deszczowej), budowie kanału technologicznego, budowie oświetlenia drogowego, budowie konstrukcji oporowej, przebudowie
i zabezpieczeniu urządzeń obcych – sieci infrastrukturalnych, na działkach:
927, 937, 971, 969, (969/1, 969/2), 965/2, (965/5, 965/6),963/4,(963/11, 963/9, 963/10), 965/1, (965/3, 965/4), 963/1, (963/5, 963/6), 963/3, (963/7, 963/8), 966, (966/1, 966/2), 876/4, (876/5, 876/6), 877, w obr. 113 (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem  podano numer działki przed podziałem, w nawiasie podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału, w nawiasach podkreślony nr działki - numer działki po podziale do przejęcia pod drogę na rzecz Miasta Nowego Sącza) oraz zatwierdzenie projektu podziału działek /kat. obiektu XXV/.

POUCZENIE

Zainteresowanym stronom służy prawo  zapoznania się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza,  ul. Zielona 55, (pokój nr 201) od wtorku do piątku z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych
od pracy w godzinach od 7:30 do 15:30, a w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 17:00

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki UM Nowego Sącza, ul. Zielona 55, 33-300 Nowy Sącz
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącz
  • na Biuletynie Informacji Publicznej
  • w prasie lokalnej

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu