Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BARTOSZYCE, warmińsko - mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186488

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Lokale użytkowe

URZĄD MIASTA BARTOSZYCE

ul. BOHATERÓW MONTE CASSINO 1
11-200 BARTOSZYCE

 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU

BURMISTRZ MIASTA BARTOSZYCE OGŁASZA

 I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW  W NIERUCHOMOŚCIACH

 

- Udział 1/2 części w odrębnej własności lokalu niemieszkalnego - użytkowego Nr 2, o  pow. 323,23 m2, położonego na parterze w budynku przy ul. Nad Łyną 15, KW OL1Y/00026720/1.

  Z lokalem związany jest udział 322/1000 w częściach wspólnych budynku oraz  w użytkowaniu wieczystym działki Nr 113/9 o pow. 0,1906 ha, obręb Nr 3, na której znajduje się budynek.

Cena wywoławcza do I przetargu - 236.700,00 zł.

- Udział 1/2 części w odrębnej własności lokalu niemieszkalnego - użytkowego Nr 3 o pow. 83,70 m2,   płożonego na parterze w budynku przy ul. Nad Łyną 15, KW OL1Y/00026721/8.

   Z lokalem związany jest udział 83/1000 w częściach wspólnych budynku oraz   w użytkowaniu wieczystym działki Nr 113/9 o pow. 0,1906 ha, obręb Nr 3, na której znajduje się budynek.

  Cena wywoławcza do I przetargu - 54.780,00 zł.

- Udział 1/2 części w odrębnej własności lokalu niemieszkalnego - użytkowego Nr 4 o pow.25,48 m2, położonego na parterze w budynku przy ul. Nad Łyną 15, KW OL1Y/00026722/5.  Z lokalem związany jest udział 26/1000 w częściach wspólnych budynku oraz w użytkowaniu wieczystym działki Nr 113/9 o pow. 0,1906 ha, obręb Nr 3, na której znajduje się budynek. 

  Cena wywoławcza do I przetargu - 20.950,00 zł.

 

I Przetarg odbędzie się dnia 29 lipca 2022r. o godz. 1000 w sali Nr 9 Urzędu Miasta Bartoszyce (Urząd Stanu Cywilnego). Wadium wynosi 20.000,00 zł i płatne jest do dnia  26 lipca 2022r.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bartoszyce oraz opublikowane na stronach www.bip.bartoszyce.pl, www.bartoszyce.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1, pok. 32, tel. (89) 762 98 53.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu