Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

RADOM, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186375

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Ruchomości

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W RADOMIU ROBERT GACA

RADOM

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

 OBWIESZCZENIE  O  SPRZEDAŻY PRZEDMIOTU ZASTAWU REJESTROWEGOW DRODZE PRZETARGU PUBLICZNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Robert Gaca Kancelaria Komornicza nr XVII w Radomiu, na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego z dnia 10 marca 2008r. (Dz.U. nr 45 poz. 371) podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu  21-06-2022 r. o godz. 10:00 pod adresem: 26-660 Jedlińsk, Wielogóra, ul. Kwiatowa 25.

odbędzie się przetarg w celu sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w postaci:

___________________________________________________________________________________________________________________

Lp.   Nazwa ruchomości                                              Ilość                        Wartość szacunkowa              Cena wywołania

___________________________________________________________________________________________________________________

1.      Linia produkcyjna do produkcji palet z drewna

STORTI 46707611S1PL, rok produkcji 2007                          1 [szt.]     1 709 000,00  **)    854 500,00

___________________________________________________________________________________________________________________

Przedmiot zastawu można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.

Sprzedaż powyższej ruchomości następuje w trybie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego z dnia 10 marca 2008r. (Dz.U. nr 45 poz. 371):

Zgodnie z § 15 ww. rozporządzenia przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, przelewem lub w gotówce, rękojmię należy złożyć najpóźniej w chwili rozpoczęcia przetargu. W myśl ww. przepisów rękojmia stanowi: 170 900,00zł (słownie: sto siedemdziesiąt tys. dziewięćset zł 00/100)

Zgodnie z § 24 ww. rozporządzenia nabywca staje się właścicielem przedmiotu zastawu z chwilą zapłąty ceny nabycia. Zgodnie z § 25 ww. rozporządzenia, jeżeli zastawnik nie określi sposobu zapłąty ceny nabycia, to zapłata ceny nabycia następuje przelewem, gotówką lub za zgodą zastawnika w inny sposób.

Zgodnie z § 26 ww. rozporządzenia nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia: nabywca, który w powyższym terminie nie zapłaci całej ceny nabycia, traci wpłaconą częśc ceny oraz rękojmię i prawa wynikające z przybicia, a także nie może uczestniczyć w dalszym przetargu, który się niezwłocznie wznawia.

 Zgodnie z § 24 ust. 3 ustawy z dnia 06 grudnia 1996r., o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów ( Dz.U. 1996 Nr 149, poz. 703tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2017)sprzedaż przedmiotu zastawu rejestrowego, o której mowa w ust. 1 ma takie same skutki, jak sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym (879 k.p.c.)

Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna 12 16001462 1864 1153 8000 0001

Komornik Sądowy

Robert Gaca

UWAGA:

Przetarg może się nie odbyć bez podania przyczyny.

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VATaa

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu