Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

RZESZÓW, podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186468

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE DORADCÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH

ul. TOWAROWA 12
35-231 RZESZÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Syndyk masy upadłości

ogłasza szósty  pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż składnika masy upadłości  w postaci

- udziału  w wysokości ½ w niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Smyków stanowiącej działki o numerze 426 i 436/1  dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej  prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1D/00015952/7

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 49 758,00   zł  i stanowi 40 % ceny oszacowania.

Oferty należy składać  w zapieczętowanej kopercie z napisem "PRZETARG : V GUp 56/21– postępowanie upadłościowe –– NIE OTWIERAĆ" " w biurze Syndyka Masy Upadłości Kancelaria Syndyków sp. z o.o., ul. Lenartowicza 9/3, 35-051 Rzeszów, w terminie 21 dni liczonych od dnia ukazania się ogłoszenia  o przetargu w gazecie lokalnej GAZETA WYBORCZA (dodatek lokalny dla. M. Tarnów). Syndyk zastrzega, iż liczy się data wpływu oferty a nie data wysyłki oferty listem poleconym.

Warunkiem uczestnictwa jest m.in. wpłata wadium w łącznej wysokości 5 % ceny wywoławczej  na rachunek bankowy upadłej o nr: 48 1140 2004 0000 3402 8099 9670

Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w biurze Syndyka Masy Upadłości Kancelaria Syndyków sp. z o.o., ul. Lenartowicza 9/3, 35-051 Rzeszów w dniu 12.07.2022r. g. 10.00

Szczegółowe warunki przetargu oraz operat szacunkowy nieruchomości będących przedmiotem przetargu są wyłożone  do wglądu dla każdego zainteresowanego codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00 w biurze Syndyka w Rzeszowie przy ul. Lenartowicza 9/3 oraz  na stronie internetowej Syndyka www.kancelariasyndykow.pl

Nieruchomość będącą przedmiotem przetargu  można oglądać  osobiście w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia po wcześniejszym umówieniu się z Syndykiem  pod nr tel. 609036100. Wszelkich szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Syndyk pod w/w nr tel.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu