Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MALBORK, pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186077

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

MIASTO MALBORK

MIASTO MALBORK - Company Logo

ul. PL. SŁOWIAŃSKI 5
82-200 MALBORK

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

BURMISTRZ MIASTA MALBORKA

ogłasza w dniu 15 lipca  2022 r.  o godz. 10.00 drugi ustny przetarg nieograniczony                        na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących  własność  Miasta Malborka

 

1. Opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w obrębie 17 miasta Malborka                          przy ul. Olimpijczyków:

 

l.p.

Nr działki

Pow. działki

 w ha

KW

   Cena nieruchomości  (VAT 23%)           

1

391/5 + ½ części 391/6

0.1156+ 0.01085

GD1M/00036730/6

120 602 zł

2

391/8 + ½  części 391/6

0.1370+ 0.01085

GD1M/00036730/6

140 751 zł

1. Warunki nabycia nieruchomości:

Wadium w kwocie -  15 000 zł    (piętnaście tysięcy złotych)  płatne najpóźniej  do 12 lipca 2022 r. przelewem na konto depozytowe  Miasta Malborka prowadzone  w PKO BP SA   nr 60 1020 1811 0000 0402 0339 9631. Za datę zapłaty  wadium  uznaje się datę zaksięgowania środków na koncie depozytowym Miasta Malborka. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Malborka Pl. Słowiański 5  w Malborku, sala nr 232.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Malborka w godzinach urzędowania (tel. 6290400 w. 470, 471, 472, i w zakresie zabudowy 431, 432). Burmistrz Miasta Malborka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Pełny tekst ogłoszenia zamieszczono na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Malborka  oraz na stronie www.bip.malbork.pl

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu