Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MYŚLENICE, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185838

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

ul. MARSZAŁKA J.PIŁSUDSKIEGO 7
32-400 MYŚLENICE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział I Cywilny ogłasza, że na wniosek Stanisława Kozaka zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt. I Ns 917/21 o zasiedzenie nieruchomości położonych w Pcimiu i oznaczonych jako:

-  pgr 1396/4, 1396/5 powstałych z cz. pgr 1396 obj. KR1Y/00004723/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach IV Wydział Ksiąg Wieczystych, a własność wpisana jest na rzecz: Stanisława Guśpiel s. Jakuba i Joanny, Józefy Guśpiel c. Józefa i Marii, Ludwika Ulmaniec s. Marcina i Anny, Zofii Ulmaniec c. Andrzeja i Agnieszki, Jakuba Pajka s. Stanisława i Magdaleny, Stanisława Pajka s. Jakuba i Walerii, Zofii Pilsak c. Wawrzyńca i Katarzyny, Marii Pilsak, Stefana Pilsak, Władysława Pilsak, Anny Szarek, Józefa Muniaka s. Jana, Jędrzeja Druzgały s. Jana, Anny Druzgałowej, Andrzeja Trojana s. Wojciecha, Anny Rogowej, Józefa Muniaka, Czesława Muniaka, Czesława Dziadkowiec s. Mikołaja, Józefa Pandyra s. Mikołaja, Marii Pandyrowej, Marjanny Pilsakowej, Jędrzeja Muniaka s. Michała, Anny Muniakowej, Grzegorza Guśpiel s. Katarzyny, Marjanny Guśpielowej, Franciszka Pilsaka s. Jana, Zofii Pilsakowej, Franciszki Dziadkowcowej, Jana Roga s. Andrzeja, Bronisławy Rogowej, Zofii Muniak

-  pgr 1181/8 powstała z pgr 1181/5 powstałej z pgr 1181 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach IV Wydział Ksiąg Wieczystych obj. Lwh 154, a własność wpisana jest na rzecz: Józefa Muniaka, Czesława Muniaka, Jędrzeja Muniaka, Anny Muniak

-  pgr 1891/6 postała z pgr 1981/2 obj. KR1Y/00005935/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach IV Wydział Ksiąg Wieczystych, a własność wpisana jest na rzecz: Krzysztofa Morusa s. Stanisława i Marii, Katarzyny Morus c. Jana i Zofii

-  pgr 1945/4 powstała z podziału pgr 1945/1 obj. KR1Y/00031826/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach IV Wydział Ksiąg Wieczystych, a własność wpisana jest na rzecz: Marii Druzgały c. Władysława i Władysławy, Ireneusza Druzgały s. Stanisława i Ireny

-  pgr 1396/3 powstała z części pgr 1396 obj. KR1Y/00004723/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Sąd wzywa osoby zainteresowane, zwłaszcza następców prawnych osób wymienionych w księgach jako właściciele, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili w tut. Sądzie i udowodnili uprawnienia do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu