Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KRAKÓW, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185849

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ I CYWILNY

ul. PRZY RONDZIE 7
31-547 KRAKÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie I Wydziale Cywilnym informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2022 roku w sprawie z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad przy uczestnictwie Justyny Suduł - kuratora dla nieznanych wierzycieli, pod sygnaturą akt I Ns 8/22/S wydano postanowienie o zezwoleniu Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego na okres dziesięciu lat kwoty 184.404,00 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta cztery złote) z tytułu odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 2 listopada 2021 roku znak WS-II-7570.5.1862.2020.RG za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako dz. ewid. nr 579 o pow. 0,0482 ha, obr. 0003, jedn. ewid. Nowa Huta m. Kraków, powiat krakowski - która to nieruchomość przeszła na rzecz Skarbu Państwa z dniem 6 grudnia 2021 roku na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego nr 30/2020 znak: WI-XI.7820.1.1.2020.MS z dnia 20 lipca 2020 roku; Referendarz wzywa wierzycieli do odbioru z depozytu sądowego przedmiotu świadczenia.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu