Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KRAKÓW, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185850

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ I CYWILNY

ul. PRZY RONDZIE 7
31-547 KRAKÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie I Wydziale Cywilnym informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2022 roku w sprawie z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad przy uczestnictwie Justyny Suduł - kuratora dla nieznanych wierzycieli, pod sygnaturą akt I Ns 758/21/S wydano postanowienie o zezwoleniu Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego na okres dziesięciu lat kwoty 161 983,00 zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote) z tytułu odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 14 lipca 2021 roku, znak WS-II-7570.5.220.2020.MW, za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako dz. ewid. nr 13904/8 (powst. z podziału działki 13904/5) i nr 13904/2, obr. 0001 Nowy Targ, jedn. ewid. Nowy Targ, powiat nowotarski, stanowiącą własność Stanisławy Budzyk, c. Wojciecha i Franciszki, zmarłej 30 maja 2020 roku - która to nieruchomość przeszła na rzecz Skarbu Państwa z dniem 3 grudnia 2021 roku na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego nr 26/2020, znak: WI-XI.7820.1.57.2019.MS, z dnia 25 czerwca 2020 roku. Referendarz wzywa wierzycieli do odbioru z depozytu sądowego przedmiotu świadczenia.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu