Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KRAKÓW, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185852

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ I CYWILNY

ul. PRZY RONDZIE 7
31-547 KRAKÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie I Wydziale Cywilnym informuje, iż w dniu 13 maja 2022 roku w sprawie z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad przy uczestnictwie Justyny Suduł - kuratora dla nieznanych wierzycieli, pod sygnaturą akt I Ns 755/21/S wydano postanowienie o zezwoleniu Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego na okres dziesięciu lat kwoty 241.071,00 zł (dwieście czterdzieści jeden tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych) z tytułu odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 8 września 2021 roku znak WS-II-7570.5.210.2020.JD za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działki ewidencyjne nr 47/4 (powstałą z podziału działki nr 47), nr 63/4 (powstałą z podziału działki nr 63), nr 111/4 (powstałą z podziału działki nr 111), nr 146/3 (powstałą z podziału działki nr 146), nr 245/4 (powstałą z podziału działki nr 245), obr. 0001 Nowy Targ, jedn. ewid. Nowy Targ, powiat nowotarski, woj. małopolskie - która to nieruchomość przeszła na rzecz Skarbu Państwa z dniem 3 grudnia 2021 roku na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego nr 26/2020 znak: Wl-XI.7820.1.57.2019.MS z dnia 25 czerwca 2020 roku; Referendarz wzywa wierzycieli do odbioru z depozytu sądowego przedmiotu świadczenia.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu