Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

RADZIONKÓW, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186457

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA RADZIONKÓW

ul. MĘCZENNIKÓW OŚWIĘCIMIA 42
41-922 RADZIONKÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
BURMISTRZ MIASTA RADZIONKÓW
OGŁASZA
TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
CZĘŚCI ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. NAŁKOWSKIEJ W RADZIONKOWIE, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY RADZIONKÓW,
PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO POWIAT TARNOGÓRSKI – WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Do sprzedaży przeznaczone są zabudowane działki nr 133/18 a.m.13 o pow. 10895 m2 oraz  nr 273/49 a.m.12 o pow. 9869 m2, stanowiące własność gminy Radzionków, położone przy ul. Nałkowskiej w Radzionkowie, objęte księgą wieczystą KW Nr GL1T/00059586/8 Sądu Rejonowego w  Tarnowskich Górach. Numer jednostki rejestrowej: G3324.

W Dziale III ww księgi wieczystej widnieje wpis prawa służebność  bezpłatnego przejazdu i przechodu przez działki 125/9, 124/10, 119/17, 108/20, 117/18, 114/19, 111/19, 1356/56 na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki nr 105/21, 663/81 zgodnie z treścią §8 umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej z dnia 20 listopada 2001 r. Rep. "A" nr 25851/2001.

Na nieruchomości znajdują się nieużytkowane budynki: socjalno - biurowy, portierni, pomost wagi samochodowej, dwa wgłębne zbiorniki wodne z przepustem. Ponadto drogi wewnętrzne, place manewrowe, chodniki, ogrodzenie z płyt betonowych i brama wjazdowa.

Forma zbycia: sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 800 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych i 00/100).

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10a w związku z art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku  o podatku od towarów i usług (t.j.Dz. U. z 2021r., poz.685 ze zm./.

Przetarg odbędzie się 26 sierpnia 2022 roku o godz. 09:00 w Urzędzie Miasta Radzionków przy
ul. Męczenników Oświęcimia 42 – pokój nr 8.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 200 000,00 złotych do
dnia 22 sierpnia 2022 roku, za co uważa się odnotowanie w tym dniu środków na rachunku Urzędu Miasta Radzionków.

Pełną treść ogłoszenia o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42 w Radzionkowie, zamieszczono na stronach internetowych urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej –  w Menu Przedmiotowym NIERUCHOMOŚCI oraz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, tj. na tablicy ogłoszeń głównej oraz na tablicach informacyjnych znajdujących się na terenie miasta, a także na stronach internetowych urzędu.

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Radzionków pokój nr 14 tel. Nr 32 388-71-21, 388-71-23, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wnoszenia wadium.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu