Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

RADZIONKÓW, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186458

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA RADZIONKÓW

ul. MĘCZENNIKÓW OŚWIĘCIMIA 42
41-922 RADZIONKÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
BURMISTRZ MIASTA RADZIONKÓW
OGŁASZA
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ DZIAŁKI GRUNTU POŁOŻONEJ  POMIĘDZY
UL. SZYBOWĄ A UL.NIEZNANEGO  ŻOŁNIERZA W RADZIONKOWIE
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE – POWIAT TARNOGÓRSKI

Do sprzedaży przeznaczona jest niezabudowana działka nr 2031/53 a.m. 20 o/Radzionków o powierzchni 24034 m2 z księgi wieczystej KW Nr GL1T/00054629/7 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach. Nr jednostki rejestrowej G. 4624.

W dziale III KW GL1T/00054629/7  widnieją wpisy służebności przesyłu oraz służebności gruntowej nie dotyczące zbywanej działki.

Dojazd z ulicy Szybowej o nawierzchni bitumicznej poprzez działkę nr 1699/53 oraz przez działkę nr 2029/53 na której zostanie ustanowiona służebność gruntowa w pasie o długości 20m i szerokości 8m, celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Wartość służebności drogowej w wysokości 2435,00zł /podlega opodatkowaniu podatkiem VAT/.

Forma zbycia: sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych i 00/100).

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT ustalony na podstawie odrębnych przepisów.

Przetarg odbędzie się 26 sierpnia 2022 roku o godz. 09:30 w Urzędzie Miasta Radzionków przy
ul. Męczenników Oświęcimia 42 – pokój nr 8.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 100 000,00 złotych do
dnia 22 sierpnia
2022 roku, za co uważa się odnotowanie w tym dniu środków na rachunku Urzędu Miasta Radzionków.

Pełną treść ogłoszenia o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42 w Radzionkowie, zamieszczono na stronach internetowych urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej –  w Menu Przedmiotowym NIERUCHOMOŚCI oraz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, tj. na tablicy ogłoszeń głównej oraz na tablicach informacyjnych znajdujących się na terenie miasta, a także na stronach internetowych urzędu.

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Radzionków pokój nr 14 tel. nr 32 388-71-21, 388-71-23, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wnoszenia wadium.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu