Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Mała Wieś, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186546

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W PŁOCKU I WYDZIAŁ CYWILNY

ul. KILIŃSKIEGO 10 B
09-402 PŁOCK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Sygn. akt I Ns 826/18                           

 

O G Ł O S Z E N I E

 

W Sądzie Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie z wniosku Bożeny Macion i Sławomira Macion - sygn. akt I Ns 826/18 - o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności  nieruchomości położonej w Małej Wsi, gmina Mała Wieś, powiat płocki, woj. mazowieckie, oznaczonej jako: działka numer ewidencyjny 417/2 o powierzchni 0,0404 ha,  dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr PL1P/00011795/4, pozostającej w posiadaniu wnioskodawców. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia, zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali tytułem własności do przedmiotowej nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu