Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BOCHNIA, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186503

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W BOCHNI WYDZIAŁ I CYWILNY

ul. KOŚCIUSZKI 4
32-700 BOCHNIA

OGŁOSZENIE

Sąd w Bochni, Wydział I Cywilny, zawiadamia, iż w sprawie z wniosku Barbary Lalik z udziałem Andrzeja Pławeckiego, Tomasza Pławeckiego, Bogdana Sysło, Edwarda Sysło, Władysławy Cygan, Krystyny Kawalec, Marii Dudy, Anety Nowak, Grażyny Pławeckiej o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sygn. akt I Ns 237/21 udzielono wnioskodawcy zezwolenia na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) z tytułu wykonania obowiązku zapłaty:

- kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy) na rzecz Janiny Kurkówny,

- kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy) na rzecz Apolonii Kurkówny,

- kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy) na rzecz Franciszki Kurkówny,

- kwoty 0,20 zł (dwadzieścia groszy) na rzecz Władysława Kurka

zabezpieczonego hipoteką umowną zwykłą w wysokości 0,50 zł na zabezpieczenie spłat wyżej opisanych na prawie własności nieruchomości położonej w Lipnicy Górnej, objętej księgą wieczystą nr TR10/00023945/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma zostać wydana następcom prawnym Janiny Kurkówny, Apolonii Kurkówny, Franciszki Kurkówny, Władysława Kurka na ich wniosek, pod warunkiem wykazania następstwa prawnego po ww.

Sąd wzywa wierzyciela (wierzycieli) do odbioru złożonej kwoty pieniężnej z depozytu sądowego pod rygorem wszczęcia postępowania w przedmiocie likwidacji niepodjętego depozytu.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu