Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MOŃKI, podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186562

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

STAROSTWO POWIATOWE W MOŃKACH

ul. SŁOWACKIEGO 5A
19-100 MOŃKI

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. (85) 727 88 24

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO

Nr ASI.6740.2.5.2021 z dnia 15.06.2022r.

 

o skompletowaniu akt sprawy dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

              Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1363 ze zm.),

 

że skompletowano akta ponownie rozpatrywanej sprawy z wniosku Wójta Gminy Krypno, z siedzibą: Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno, w dniu 15 czerwca 2022 r., dotyczącej zatwierdzenia przedłożonego projektu i wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 150697B Krypno Wielkie – Dr. Ruda – Góra, odcinek od dr. wojewódzkiej nr 671 do dr. gminnej Ruda – Góra w km 0+003,90 – 2+038,60”.

 

Zgodnie z wnioskiem przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków następującymi numerami działek:

- obręb 0008 Krypno Wielkie: 182/1; 450/1; 716/3; 270/2; 285 (285/1; 285/2); 697 (697/1; 697/2); 269/1 (269/3;269/4); 269/2 (269/5; 269/6); 283 (283/1; 283/2); 284 (284/1; 284/2); 965 (965/1; 965/2); 303 (303/1; 303/2); 304 (304/1; 304/2); 305 (305/1; 305/2); 308/1 (308/5; 308/6; 308/7); 308/2 (308/8; 308/9); 308/3 (308/10; 308/11); 331/8 (331/10; 331/11); 331/9 (331/12; 331/13); 331/3 (331/14; 331/15); 331/6 (331/16; 331/17); 332/1 (332/4; 332/5); 332/2 (332/6; 332/7); 333/3 (333/5; 333/6); 333/4 (333/7; 333/8); 334/3 (334/7; 334/8); 334/4 (334/5; 334/6); 450/2 (450/5; 450/6); 452 (452/1;6 452/2); 453 (453/1; 453/2); 455 (455/1; 455/2); 986/1 (986/6; 986/7); 986/5 (986/8; 986/9); 987 (987/1; 987/2; 987/3); 608 (608/1; 608/2); 609 (609/1; 609/2); 610 (610/1; 610/2); 611 (611/1; 611/2); 612 (612/1; 612/2); 698/3 (698/4; 698/5; 698/6); 698/1 (698/7; 698/8); 698/2 (698/9; 698/10); 755 (755/1; 755/2); 699 (699/1; 699/2); 701 (701/1; 701/2; 701/3),

(oznaczenie: przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi; w nawiasie numery działek po podziale; pogrubionym drukiem zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję),

- obręb 0008 Krypno Wielkie: 182/1, 450/1, 270/2, 285, 697, 450/2, 450/3, 269/1, 331/3, 331/6,

698/3 - ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości w czasie realizacji inwestycji.

 

Przedmiotowa sprawa została zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego znak: AB‑II.7821.21.2021.ED z dnia 25 marca 2022r. przekazana do ponownego rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym, po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

              Informuję, że w terminie 21 dni, licząc od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia o skompletowaniu akt ponownie rozpatrywanej sprawy, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski co do zebranych dowodów i materiałów oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie w Wydziale Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Mońkach, mieszczącym się w budynku przy Al. Niepodległości 3, w dniach: poniedziałek – piątek w godz. 9:00 – 15:00 lub pod nr tel. (85) 727 88 24. 

Po upływie wskazanego terminu zostanie wydana decyzja o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej.

                                                                                                                           

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu