Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

14.07.2022 15 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Wrocław, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186570

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Ruchomości

KLIENT SERWISU

ul. CZERSKA 8/10
00-732 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI WYPOSAŻENIE ZAKŁADU CUKIERNICZEGO

Syndyk masy upadłości ZWC Produkcja sp. z o.o. w upadłości ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA NABYCIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH, w skład których wchodzą RUCHOMOŚCI W POSTACI MASZYN, URZĄDZEŃ I INNYCH ELEMENTÓW stanowiących WYPOSAŻENIE ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO. 

Szczegółowe zestawienie ruchomości wraz z cenami wywoławczymi można uzyskać w kancelarii syndyka lub drogą poczty elektronicznej.

Oferty pisemne należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 14 lipca 2022 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu) pod adresem: Kancelaria Syndyka, ul. Gen. J. Hallera 157/29, 53-201 Wrocław. ● Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wniesienie wadium w wysokości 10% wartości ruchomości na rachunek bankowy masy upadłości ZWC Produkcja sp. z o.o. w upadłości o numerze 72 1090 2499 0000 0001 4464 7057, z podaniem w tytule przelewu „WADIUM”. ● Złożona oferta winna być zgodna z wymogami określonymi w Regulaminie Sprzedaży, który można uzyskać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka lub drogą poczty elektronicznej. ● Zapytania można kierować telefonicznie pod numerami: 71 3390241, 698934460 w godzinach od 10.00 do 15.00 lub za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres: kdp@kdp.net.pl.Przedmioty sprzedaży można oglądać po wcześniejszym umówieniu terminu. ● Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lipca 2022 r. ● Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia procedury sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu