Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

OŻARÓW MAZOWIECKI, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186527

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI - Company Logo

ul. POZNAŃSKA 129/133
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 22 733-72-27, mail: architektura@pwz.pl

STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI  

05-850 Ożarów Mazowiecki tel. 22 733-72-00 

ul. Poznańska 129/133 fax 22 733-72-01 

Znak sprawy: AB.673.18.2021.EK Ożarów Maz., dnia 14 czerwca 2022 roku 

 

OBWIESZCZENIE nr 28/z/2022 

Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, 

że w dniu 6 czerwca 2022 roku na wniosek zarządcy drogi: Wójta Gminy Izabelin z siedzibą przy ul. 3 Maja 42 w Izabelinie, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Arkadiusz Merchel, została wydana decyzja nr 396/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:  

Rozbudowa drogi gminnej nr 410257 W - ul. Końcowej w Izabelinie na odcinku od ul. Sierakowskiej do ul. Kościuszki w gminie Izabelin, realizowanej na działkach lub ich częściach: 

- dz. nr ew. 110, 111/2, 112/2, 130/1, 130/2, 137/1, 137/2, 143/2 (143/1), 278/1, 176/1, 191/3, 142/1, 131/4 (131/2), 138/1 i 138/3 (138), 1846/2 (1846), 132/8 (132/6), 144/2 (144), 279/1 (279), 280/2 (280), 288/1 (288), 183/2 (183), w obrębie ewidencyjnym 0001 Izabelin, w jednostce ewidencyjnej 143202_2, Izabelin. 

 

W odniesieniu do działek ulegających podziałowi - przed nawiasem podano numer działki po podziale, a w nawiasie numer działki przed podziałem. 

 

PONADTO STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI 

zawiadamia, 

że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w Wydziale Architektury i Budownictwa przy ul. Poznańskiej 129/133 w Ożarowie Mazowieckim - w godzinach pracy urzędu: poniedziałek od 9.00 do 17.00, wtorek-piątek od 8.00 do 16.00. 

Sposób udostępnienia akt sprawy należy uzgodnić w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne: - 22 733-72-27  lub mailowo: architektura@pwz.pl. 

Od decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia stron o jej wydaniu. 

Zgodnie z art. 11f. ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręcza się wnioskodawcy, natomiast pozostałe strony zawiadamia się o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia. 

Zgodnie z art. 49 kpa w zw. z art. 11d ust. 5 ustawy w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Dzień publicznego obwieszczenia: 14 czerwca 2022 roku. 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu