Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BOCHNIA, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186499

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W BOCHNI WYDZIAŁ I CYWILNY

ul. KOŚCIUSZKI 4
32-700 BOCHNIA

Ogłoszenie

Sąd w Bochni, Wydział I Cywilny zawiadamia, iż w sprawie z wniosku Stanisława Popielaka, sygn. akt I Ns 74/22 udzielono wnioskodawcy zezwolenia na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,05 zł (pięć groszy) z tytułu wykonania obowiązku zapłaty, zabezpieczonego hipoteką umowną zwykłą w wysokości 0,05 zł na rzecz Antoniego Wojas, na prawie własności nieruchomości położonej w Bochni, objętej księgą wieczystą nr TR1O/00008308/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma zostać wydana następcom prawnym Antoniego Wojas na ich wniosek pod warunkiem wykazania następstwa prawnego po ww.

Sąd wzywa wierzyciela (wierzycieli) do odbioru złożonej kwoty pieniężnej z depozytu sądowego pod rygorem wszczęcia postępowania w przedmiocie likwidacji niepodjętego depozytu.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu