Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KRAKÓW, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186585

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA II WYDZIAŁ KARNY

ul. PRZY RONDZIE 6
31-547 KRAKÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE 

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, II Wydział Karny Sekcja Wykonania Orzeczeń, poucza pokrzywdzonych w sprawie o sygn. II K 1360/21/P dot. skazanego Bartosza Kłosowskiego, że na ich wniosek, odpowiednio, sędzia penitencjarny lub dyrektor zakładu karnego niezwłocznie zawiadamia pokrzywdzonych o zwolnieniu skazanego z zakładu karnego po odbyciu kary, o ucieczce skazanego z zakładu karnego, a także o wydaniu decyzji o udzieleniu skazanemu:  

1. przepustki, 

2. czasowego zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru lub bez konwoju funkcjonariusza Służby Więziennej albo asysty innej osoby godnej zaufania, 

3. przerwy w odbyciu kary, 

4. warunkowego zwolnienia. 

Pouczenia zostaną przesłane tym pokrzywdzonym, którzy zgłoszą takie żądanie. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu