Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Katowice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186640

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Wierzytelności/ udziały

KLIENT SERWISU

ul. CZERSKA 8/10
00-732 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Syndyk masy upadłości Pawła Kalamat ogłasza przetarg na sprzedaż wierzytelności o wartości nominalnej 400.000,00 zł plus odsetki i koszty objętej nakazem zapłaty Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 6 listopada 2012 r., sygn. akt II Nc 252/12/5 – cena wywoławcza 30.000,00 zł netto.

I. Oferty należy składać na piśmie w Biurze Syndyka przy ul. Jesionowej 22 w Katowicach (40-158) – dalej „Biuro Syndyka” w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg – Paweł Kalamat” w terminie do dnia 28.06.2022 r. Rozpoznanie ofert nastąpi w biurze syndyka w dniu 28.06.2022 r. o godzinie 15:15.

II. Regulamin przetargu znajduje się w Biurze Syndyka przy ul. Jesionowej 22 w Katowicach (40-158). Telefon 32 5065874 lub 32 5065875.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu