Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

NOWY TARG, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186608

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

ul. UL. SĄDOWA 6
34-400 NOWY TARG

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny w sprawie pod sygn. Ns 401/22 toczy się postępowanie z wniosku Pawła Kalaty o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, tj. własność udziału 6/48 części w nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr: 6303 obr. 0001 Nowy Targ o pow. 0,1895 ha w miejsce Jędrzeja Guziak, Wojciecha Guziak i Mariana Guziak, oraz własność udziału 2/12 części w nieruchomości stanowiącej dz. ewid. nr 6309 obr. 0001 Nowy Targ o pow. 0,5274 ha, w miejsce Marii Drużbackiej poł. w Nowym Targu. 

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności: Jędrzeja Guziak Wojciecha Guziak, Mariana Guziak, Marię Drużbacką lub ich następców prawnych aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej wyżej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd może stwierdzić nabycia prawa własności na rzecz Stanisława Franciszka Kalaty s. Jana i Jadwigi oraz Janiny Kalaty z d. Kulman na prawach ustawowej wspólności małżeńskiej, jeżeli zostanie ono wykazane. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu