Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

SKAWINA, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186665

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA SKAWINA

ul. RYNEK 1
32-050 SKAWINA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Skawina, dnia 14.06.2022 r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje, że wykazy dot. dzierżawy nieruchomości ozn. jako:

- dz. nr 372/31 o pow. 8,1857 ha oraz dz. nr 372/27 o pow. 2,0954 ha, poł. w Skawinie, tryb bezprzetargowy;

- dz. nr 3400/1 o pow. 0,0281 ha oraz dz. nr 3400/2 część o pow. 0,0234 ha, poł. w Skawinie;

 

zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 3, na okres 21 dni w terminie od dnia 14 czerwca 2022 r. do dnia 4 lipca 2022 r. Wykazy zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.gminaskawina.pl w zakładce Urząd i Rada (Ogłoszenia urzędowe) i w Biuletynie Informacji Publicznej. Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazach. Informacji udziela Wydział Mienia i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 3, pok. nr 7, tel. (12) 277-01-57.                                                                                  

 

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu