Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ZAMBRÓW, podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186745

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

STAROSTWO POWIATOWE W ZAMBROWIE

ul. FABRYCZNA 3
18-300 ZAMBRÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Zambrów, dnia 10.06.2022 r.

 

AB.6740.2.1.2022

OBWIESZCZENIE STAROSTY ZAMBROWSKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 176) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) – zawiadamiam, że na wniosek inwestora –  Burmistrza Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów z dnia 10.01.2022r. (uzupełniony w dniach 18.01.2022r., 15.04.2022r., 29.04.2022r.), została wydana decyzja z rygorem natychmiastowej wykonalności nr 2/2022 z dnia 10.06.2022r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi odchodzącej od ulicy Ostrowskiej w Zambrowie, wraz z przebudową ul. Ostrowskiej

 

Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na następujących nieruchomościach:

 1. nieruchomości przewidziane do podziału i przejęcia na rzecz Gminy Miasto Zambrów:

Lp.

Obręb

Nr działki przed podziałem

Nr działki po podziale (przeznaczone do przejęcia na rzecz Gminy Miasto Zambrów pod pas drogowy)

Nr działki po podziale (pozostające we władaniu dotychczasowego właściciela)

 1.  

Zambrów

[201401_1.0001]

34

34/1

34/2

 1.  

37

37/1

37/2

 1.  

36

36/1

36/2

 1.  

35/2

35/6

35/5

35/7

 1.  

35/1

35/3

35/4

 1. nieruchomości stanowiące obecnie drogi nie podlegające podziałom:
 • droga krajowa– dz. nr 721/3 obręb Zambrów [201401_1.0001],
 • droga gminna – dz. nr 56, 721/4 obręb Zambrów [201401_1.0001],
 1. nieruchomości, z których korzystanie będzie ograniczone:

Obręb

Nr działki

Rodzaj robót

Zambrów

[201401_1.0001]

33

Przebudowa sieci linii nn

37 (po podziale 37/2)

Budowa zjazdu

34 (po podziale 34/2)

Budowa zjazdu

36 (po podziale 36/2)

Budowa zjazdu

35/2 (po podziale 35/5)

Budowa zjazdu

35/1 (po podziale 35/4)

Budowa zjazdu

55/1

Budowa wylotu do odprowadzania wód opadowych i roztopowych

721/3

Przebudowa ul. Ostrowskiej

 1. nieruchomości objęte inwestycją, w stosunku do których inwestor jest uprawniony do ich nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji (tereny wód płynących)
 • 55/1 – obręb Zambrów [201401_1.0001].

 

Jednocześnie informuję, iż strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji  w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój 123 (w poniedziałki, środy, piątki w godz. 800 – 1500, we wtorki w godz. 730 – 1000, w czwartki w godz. 1300 – 1530).

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Zambrowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia (doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia).

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu